Сетер клуб мероприятие

!!!ВАЖНО!!! Клуб Английски сетер България,член на БНФК / BNFC ще проведе годишно мероприятие: ИВК (изпит вродени качества) за млади кучета -на 16.03.2024г.в землището на с.Ново село ,област Пловдив, община Стамболийски.   Екстериора изложба -на 16.03.2024г. на стадион „Спартак“на с.Нова село. Регистрация за изложбата от13.30ч. Ресторант“ Оазис „с.Ново село.   Сборен пункт за ИВК в 7.30ч.…