УКАЗАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РОДОСЛОВИЯ ОТ БНФК

  Всички родословия се издават от офиса на БНФК. Заявката за издаване на родословия се изпраща на spk@bnfc.bg и трябва да съдържа: Попълнени Актове 1, 2, 3 и 4 от сайта bg, във формат WORD Родословия на родителите, във формат pdf По три оценки на майката и бащата. За бащата 3 отлични оценки, за майката…