Invitation

Attention all lovers of work/sport with dogs! Association “Search and Rescue Dogs – Bulgaria”, under the umbrella of BNFC, is organizing for the first time in Bulgaria a two-day workshop on search and rescue with dogs for people buried under the rubble of destroyed buildings! The leading instructor of the workshop will be Roman Starman…

Киноложки клуб “Пойнтер” България организира двудневна среща в гр. Плевен

Киноложки клуб “Пойнтер” България организира двудневна среща в гр. Плевен под егидата на БНФК На 20.04. 2024 г. в залата на стрелбищен комплекс „Витска Елия“ от 15.00 ч. ще се проведе заседание на Управителния съвет с настоящи и бъдещи членове на клуба. От 19.00 е предвидена вечеря в ресторанта на Хотел ” РОСТОВ” На 21.04.…

Сетер клуб мероприятие

!!!ВАЖНО!!! Клуб Английски сетер България,член на БНФК / BNFC ще проведе годишно мероприятие: ИВК (изпит вродени качества) за млади кучета -на 16.03.2024г.в землището на с.Ново село ,област Пловдив, община Стамболийски.   Екстериора изложба -на 16.03.2024г. на стадион “Спартак”на с.Нова село. Регистрация за изложбата от13.30ч. Ресторант” Оазис “с.Ново село.   Сборен пункт за ИВК в 7.30ч.…

ПРОЛЕТНИ ИЗПИТАНИЯ ЗА МЛАДИ КУЧЕТА – VJP на Съюз Германски Дратхаар

Съюз Германски Дратхаар – VDD e.V. съвместно с Републикански клуб Германски Дратхаар RKDD-BG – пълноправен член на DD-WV Световен съюз Германски Дратхаар, провежда VJP – Пролетно изпитание за млади кучета.