Invitation

Attention all lovers of work/sport with dogs! Association “Search and Rescue Dogs – Bulgaria”, under the umbrella of BNFC, is organizing for the first time in Bulgaria a two-day workshop on search and rescue with dogs for people buried under the rubble of destroyed buildings! The leading instructor of the workshop will be Roman Starman…

ПРОЛЕТНИ ИЗПИТАНИЯ ЗА МЛАДИ КУЧЕТА – VJP на Съюз Германски Дратхаар

Съюз Германски Дратхаар – VDD e.V. съвместно с Републикански клуб Германски Дратхаар RKDD-BG – пълноправен член на DD-WV Световен съюз Германски Дратхаар, провежда VJP – Пролетно изпитание за млади кучета.  

Покана за ОС на БНФК

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българска национална федерация по кинология“ ЕИК: 206222369, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.6/3/ от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на 27.01.2024 г. от 10:00 часа в град Стара Загора, ул. Калояновско шосе 2, при следния дневен ред: 1. Отчет…

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел „КЛУБ АНГЛИЙСКИ СЕТЕР“

ПОКАНА   Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „КЛУБ АНГЛИЙСКИ СЕТЕР“, ЕИК: 206189054, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на 17.11.2023 г. от 12,00 часа в заседателна зала на хотел „Флора“, Боровец, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на КАС за 2022;…

Разпределение на съдии и начин на записване за изложбата в Добрич – 16.09.2023

Информация за разпределението на съдии за изложбата в Добрич и детайли за начина на записване: Начален час на изложбата: 9.00 часа, записване от 8.00 часа Начален час специализирани изложби: 12.00 часа, записване от 11.00 часа Разпределение на съдии: Елена Чуева, Украйна: групи 2, 3, 8 Георги Христозов: групи 5, 6, 9 и 11 Радослав Стойнов:…