ПРОЛЕТНИ ИЗПИТАНИЯ ЗА МЛАДИ КУЧЕТА – VJP на Съюз Германски Дратхаар

Съюз Германски Дратхаар – VDD e.V. съвместно с Републикански клуб Германски Дратхаар RKDD-BG – пълноправен член на DD-WV Световен съюз Германски Дратхаар, провежда VJP – Пролетно изпитание за млади кучета.